Italská malba

Vánoce, Federico Barocci, 1597

  • Autor: Federico Barocci
  • Muzeum: Muzeum Prado
  • Rok: 1597
  • Kliknutím na obrázek zvětšíte

Popis obrázku:

Vánoce - Federico Barocci. 1597. Olej na plátně. 134x105

Barochchi (1535-1612) zdědil své umělecké mistrovství od svého otce, sochaře, svého strýce, architekta a praděda, slavného sochaře z Milána. Barochchi vznikl v římském kruhu následovníků Raphaela, je malířem doby pozdního manýrismu.
"Vánoce Kristova" stojí mezi Barochchiho pozoruhodnými plátny na náboženském spiknutí. Mistr dává malbě kostela bezprostřednost emocionálního dopadu. V pozadí plátno sv. Josefa otevírá dveře pastýřům, ale tento detail pouze podtrhuje blízkost Matky Boží a dítěte divákovi. Obraz Marie je pěkný a půvabný, její obličej, zahalený v jakési závoji světla a stínu, je loutka. Polštář a jasná pokrývka, růžové a šafránové oblečení Panny svítí ve světle, které nepochází zvenčí, ale od dítěte Krista. Majster demonstruje svůj jedinečný styl působivými chladnými barvami a černobílými kontrasty, které předvídají protobarské trendy.

Загрузка...